Zīda apgleznošana

Apraksts par pulciņu

Zīda apgleznošanā apgūst zīda gleznošanas un apstrādes

pamatus, iemācoties darboties ar dažādiem materiāliem un

apgūstot dažādas mākslas darbu veidošanas metodes,

kuras var izmantot, lai veidotu mākslinieciski kvalitatīvus

darbus.

Mācību process ietver audzēkņu dalību vietēja un

starptautiska mēroga konkursos un izstādēs.

Audzēkņu vecums

No 10 - 25 gadiem

Nodarbības vada

Alla Folka

Nodarbību norises vieta

Baltāsbaznīcas iela 14, 111. kab.

Nodarbību maksa mēnesī

Bezmaksas

Kontakti

67349473,

afolka@edu.riga.lv