Par mums

Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte” ir Rīgas Domes dibināta interešu izglītības iestāde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt interešu izglītības pieejamību bērniem un jauniešiem, organizēt darba vidi radošas darbības attīstīšanai un izpausmēm, radīt iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, nostiprinot veselību, veicinot garīgo un intelektuālo attīstību. Gandrīz visas nodarbības tiek realizētas bezmaksas.
Centrā tiek realizētas 68 interešu izglītības programmas. No 1995. gada tiek organizētas dažādas vasaras un skolēnu brīvlaiku nometnes. Regulāri notiek kultūrizglītojoši pasākumi, daudzveidīgas sacensības, festivāli un konkursi, radošo darbu izstādes.
BJC „Laimīte” sadarbojas ar apkaimes skolām un pirmsskolas bērnu iestādēm, rajona bērnu bibliotēku, kultūras namu „Ziemeļblāzma”.
Laimītes paspārnē izveidots reģionālais sporta centrs „Sarkandaugava”, kura darba pamatā ir daudz dažādas fiziskās aktivitātes gan bērniem, gan jauniešiem, gan mūsu audzēkņu vecākiem.
Sporta centrā var nodarboties sportot gribētāji no visas apkaimes. Struktūrvienība bērnu vasaras nometne „Vecāķi” pieejama ne tikai „Laimītes” audzēkņiem, bet arī citiem interesentiem.
„Laimīte” lepojas ar savām ilgtspējīgām tradīcijām – Lāpu gājienu, Ziemassvētku tirdziņu, Tulpju balli, Ģimeņu sporta svētkiem, kolektīvām ekskursijām u.c..
Mēs centrā cenšamies aptvert visu vecumu auditoriju, atrast visiem atbilstošas un piemērotas nodarbes. Ļoti priecājamies, ja pie mums nāk vecāki kopā ar bērniem, tāpēc cenšamies stimulēt aktīvākos vecākus, kuri kopā ar bērniem piedalās dažādās nodarbībās un pasākumos, kā arī dažādi atbalsta un palīdz mūsu pulciņu darbā. Aktīvākajiem vecākiem izsakām pateicību gadskārtējā Nominācijas pasākumā. Atslēgvārdi: bezmaksas nodarbības bērniem, pulciņi bērniem, nodarbības Rīgā, brīvais laiks, deju nodarbības bērniem, sporta nodarbības bērniem Rīgā, nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem Rīgā, pēc skolas nodarbības bērniem, bezmaksas angļu valodas nodarbības bērniem.

▶ https://www.youtube.com/watch?v=mq6qQvkzWc8

 

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte"
Sarkandaugavā, Sarkandaugavas ielā 24
 

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte", filiāle Vecmīlgrāvī
Vecmīlgrāvī, Baltāsbaznīcas ielā 14

 

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte", nometne "Vecāķi"

Vecāķos, Vecāķu prospektā 82/86

 

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte", Reģionālais sporta centrs "Sarkandaugava"

Sarkandaugavā, Limbažu ielā 8