Publiskie iepirkumi

 Iepirkumu plāns 2024

Iepirkumu plāns 2023

→ Iepirkumu plāns 2022

 

→  Par vasaras nometņu "Vasara Vecāķos" dalībnieku ēdināšanu 11.05.2023.noslēgts līgums BJCL_23-274-lī ar SIA "Felix Anatis " reģ, Nr. 41203070092

 

Par vasaras nometnes "Vasara Vecāķos 1" dalībnieku ēdināšanu 15.05.2023.noslēgts līgums BJCL_23-229-lī ar SIA "Lucrum " reģ, Nr. 40003585207
 

 

→ Par vasaras nometnes  "Piedzīvojumu virpulis" dalībnieku ēdināšanu 15.05.2023.noslēgts līgums BJCL_23-228-lī ar SIA "Lucrum " reģ, Nr.  40003585207

 

     

→Par nekustamo īpašumu Rīgā, Sarkandaugavas ielā 24 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 016 0129 001 un Limbažu ielā 8 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 016 0171 002, nomas līgumu.

→19.02.2019. RD IKSD BJC „Laimīte” noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sarkandaugavas ielā 24 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 016 0129 001 un Limbažu ielā 8 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 016 0171 002 nomas līgumu ar SIA “Venden”, reģistrācijas Nr. 40003325121, nomas maksa par telpām Sarkandaugavas ielā 24 (iznomājamā platība 1 m²) - EUR 65 mēnesī, nomas maksa par telpām Limbažu ielā 8 (iznomājamā platība 1 m²) - EUR 101 mēnesī ar termiņu līdz 12.02.2024.