Ritmikas pulciņš

Apraksts par pulciņu

Ritmikas nodarbības attīsta ritma izjūtu, plastiskumu,
māca pareizi elpot. Izmantojam ritma, deju un kustības
vingrinājumus. Ritmika māca iemīlēt kustības un
fiziskās aktivitātes no mazotnes, kas rezultējas spēcīgas
un vispusīgas personības veidošanā.

Audzēkņu vecums

No 3 - 6 gadiem

Nodarbības vada

Olena Obolonina

Nodarbību norises vieta

Sarkandaugavas iela 24, 109. kab.

Nodarbību maksa mēnesī

Bezmaksas

Kontakti

oabolonina@edu.riga.lv,

 

 

Apraksts par pulciņu

Nodarbībās tiek izmantoti ritma, deju un kustību
vingrinājumi, kas paaugstina fizisko aktivitāti, izturību
un gribasspēku. Ritmika attīsta koordināciju, ritma
izjūtu, kustību plastiku, māca pareizi elpot. Veido
sportisku, vispusīgi attīstītu personību.

Audzēkņu vecums

No 12 - 16 gadiem

Nodarbības vada

Alisa Košeļeva

Nodarbību norises vieta

Spīķeru iela 5, Lielā zāle

Nodarbību maksa mēnesī

Bezmaksas

Kontakti

akoseleva@edu.riga.lv