Papīra plastika

 

Apraksts par pulciņu

Izmantojot papīru kā modelēšanas materiālu, apgūsim

origami, aplikāciju, mozaīku veidošanu, telpisku

priekšmetu izgatavošanu. Tiek attīsta izdoma,

precizitāte, redzes atmiņa, telpiskā un abstraktā

domāšana, koncentrēšanās un sensorās spējas.

Audzēkņu vecums

No 5 - 10 gadiem

Nodarbības vada

Sandra Mauriņa

Nodarbību norises vieta

Sarkandaugavas iela 24, 106. kab.

Nodarbību maksa mēnesī

Bezmaksas

Kontakti

26802825