GLEZNOŠANA

Gleznošanā audzēkņi apgūst vizuālās mākslas tehniskos pamatus, spējas novērot un fiksēt apkārtējo vidi un tās parādības mākslas darbos, kā arī mēģina izprast un analizēt laikmetīgo mākslu Latvijā.
Nodarbībās tiek gleznoti klusās dabas uzstādījumi, veidotas tematiskas un brīvi interpretētas kompozīcijas, kopētas mākslinieku darbu reprodukcijas.