Laimītei - 30!

2020./2021. mācību gadā mēs svinam Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” 30 gadu jubileju! Savus svētkus mēs gribam svinēt kopā ar audzēkņiem, viņu vecākiem, skolotājiem un mūsu atbalstītājiem! Mūsu 30 gadu jubilejas pasākumiem esam izvirzījuši arī moto – MEKLĒJIET LAIMĪTES CILVĒKOS! Mums katram ir sava izpratne par laimi – veselība, mīlestība, ģimene…

Savu jubilejas gadu mēs atklājām ar 32 BJC “Laimīte” pedagogu veikumu – metodisko materiālu “Četri laimīgi gadalaiki Laimītē”. Metodiskajā
materiālā “Četri laimīgi gadalaiki Laimītē” ir izvirzīta tēma - svētku svinēšana. Šeit ir iekļauti nodarbību apraksti, kas paskaidro nodarbības mērķi, uzdevumus, darba gaitu, sasniedzamo rezultātu, sociālo prasmju veidošanu u.c. būtiskus aspektus. Darbā iekļautie nodarbību apraksti ir no dažādām interešu izglītības jomām, kā: deja, mūzika, teātris, sports, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, svešvalodas. Metodiskā materiāla struktūra ir veidota kā gadalaiku cikls. Kopumā visi darbi ir apvienoti četros gadalaikos: rudens, ziema, pavasaris un vasara. Metodiskajā materiālā “Četri laimīgi gadalaiki Laimītē” ir apkopota pedagogu pieredze un zināšanas, vadot interešu izglītības nodarbības bērniem un jauniešiem.
2021. gadam tika izveidots speciāls svētku kalendārs, kurā ir iekļautas fotogrāfijas no mūsu vēstures, ikdienas darba pulciņos, pasākumos.
Martā plānojam mūsu jubilejas ciklu turpināt svinēt ar video filmiņu “Meklējot Laimīti” publicēšanu par mūsu iestādi.
Aprīlī organizēsim viktorīnu par "Laimīti", kurā katrs varēs cīnīties par nelielām pārsteiguma balvām, atbildot uz āķīgiem jautājumiem par mūsu centru.
Aprīlī un maijā tiks organizētas attālinātas satikšanās ar mūsu ilggadējiem iestādes darbiniekiem un bijušajiem/esošajiem audzēkņiem - “Mans “Laimītes” stāsts”, lai kopīgi atcerētos spilgtus un laimīgus mirkļus.
Maijā atskatīsimies uz paveikto un nominācijā teiksim paldies aktīvākajiem audzēkņiem, skolotājiem un atbalstītājiem!
Lai mums izdodas atrast LAIMĪTI cilvēkos!