Publiskā runa “Spēle spēlē”

 

 

 
 

 

Mūsu valoda, ir, kā dziesma un nebeidzams ritms, kurā varam izteikt sevi visu. 

 

 
Caur vārda  mākslu, iepazīsim un mācīsimies izprast sevi un citus,
atraisīsim sevī  vēlmi radoši domāt un darboties ar vārdu - mūsu valodu tā, lai mūs sadzird un saredz. Darbosimies izmantojot  aktiera meistarības vingrinājumus,  ķermeņa kustību, rotaļu un spēļu elementus.
 

 

NODARBĪBU LAIKS 

 

1.i.p. 1.grupa

otrdiena, plkst. 13.45 - 14.25
                            14.50 - 15 -30
                            15.40 - 16.20
2.grupa 
otrdiena      plkst. 16.20 - 17.00
piektdiena  plkst   15.00 - 16.20
 

 

 

 

Skolotāja Maira Kalniņa

29104908