Nometne "Vecāķi"

2020. gada diennakts nometnes Vecāķos

(Vecāķu prospektā 80, 82, 86)


Vasara Vecāķos 2, sports un atpūta, no 12.06-18.06, vecums no 7 līdz 12 gadiem, dalības maksa 140 eur, nometnes vadītāja Jekaterina Koževņikova

Vasara Vecāķos 3, sports un atpūta, no 30.06-10.07, vecums no 8 līdz 15 gadiem, dalības maksa 220 eur, nometnes vadītāja Ginta Zagorska

Vasara Vecāķos 4, sports un atpūta, no 14.07-24.07, vecums no 8 līdz 15 gadiem, dalības maksa 220 eur, nometnes vadītāja Ginta Zagorska

Vasara Vecāķos 5, sports un atpūta, no 28.07-07.08, vecums no 8 līdz 15 gadiem, dalības maksa 220 eur, nometnes vadītāja Ginta Zagorska


Mērķis ir popularizēt aktīvu dzīvesveidu un nodrošināt iespēju uzlabot savu fizisko sagatavotību un veselības stāvokli.

Nometnes programmas realizācijas procesā iespējams veidot jaunus kontaktus, apmainīties ar pieredzi un zināšanām kopīgam mērķim – veselīgam ķermenim un spēcīgam garam, jo darbs  neformālās grupās labāk veicina komunikāciju un kopējo sadarbību.
Bērniem un pusaudžiem tiks mācītas sporta spēles, dalībnieki tiks iepazīstināti un apmācīti dažādos tautas sporta veidos. Tiks organizēti arī atpūtas, izglītojoši, radoši un kultūras pasākumi, tiks ņemtas vērā arī bērnu vēlmes un ieteikumi.


Nometnes paredzētas Rīgas pilsētas izglītības iestāžu skolēniem. Lai bērns varētu piedalīties nometnē, viņam jāmācās Rīgā vai jābūt deklarētam Rīgā.
PIERAKSTS NOMETNĒM SĀKSIES PĒC LIELDIENĀM, 14.APRĪLĪ, interneta vietnē: https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba

 

SEKOJIET INFORMĀCIJAI!!!

 

 

Nometne "Vecāķi" ir BJC "Laimīte" struktūrvienība, kurā tiek organizētas vasaras nometnes.

Vadītāja: Ginta Zagorska

Adrese:   Vecāķi, Vecāķu prospekts 82/86

Tālrunis: +371-67394663

E-pasta adrese: info@nometnevecaki.lv

 

Vairāk informācijas:

https://www.nometnevecaki.lv